บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๗๘

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2560

วิธีล้างบาปมีวิธีเดียว

คือ สร้างบุญด้วยตนเอง

ไม่มีใครล้างบาปเเทนให้ได้

เราทำบาปเอง...ก็ต้องล้างเอง

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐

Total Execution Time: 0.011840216318766 Mins