บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๖๔

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2561

ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนาน

ผู้ฉลาดจึงยอมลำบากสั่งสมบารมีในช่วงสั้น

เพื่อสบายในช่วงยาว...หลังความตาย


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025767008463542 Mins