บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๗๗

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2561

เราจะนำเงินทอง อัญมณี รัตนอันมีค่า

หรือนำเงินไปซื้อทองเท่าภูเขา

ก็ต่อรองกับพญายมราช

เพื่อไม่ให้ไปอบายไม่ได้


 

๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

 Total Execution Time: 0.00097395181655884 Mins