บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๒๔

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2561

อย่าประมาทในชีวิต

หมั่นสั่งสมคุณความดีเอาไว้เยอะๆ

ที่สำคัญเเละง่ายที่สุด

คือ ปฎิบัติธรรมให้เข้าถึง

พระธรรมกายให้ได้

"พระธรรมกาย" นี่เเหละ

จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เเท้จริงของเรา

ไม่ว่าเราจะอยู่บนเตียงคนป่วย

หรืออยู่ในสถานการณ์คับขันใดๆก็ตาม


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012096524238586 Mins