บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๖๘

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2560

เราไม่อาจที่จะห้ามความตายได้ฉันใด

บุญที่เราทำในวันนี้

ก็ไม่อาจห้ามความรวยได้ฉันนั้น


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.006858233610789 Mins