บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๖๗

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2560

บุญบาปชิงช่วงช่วงชิงกันส่งผล

ถ้าบุญส่งผล...

ก็ประสบความสุขเเละความสำเร็จในชีวิต

ถ้าบาปส่งผลก็จะตรงกันข้าม

จะมีอุปสรรคของชีวิต

บุญบาปมันอยู่ในตัวเรานี่เเหละ


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011247603098551 Mins