บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๖๖

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2560

ชีวิตมนุษย์ไม่เเน่นอน

การชิงช่วงช่วงชิงของบุญบาป

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ๒๔ น.

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.0057120323181152 Mins