บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๒

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2560

 

เมื่อมีบุญมาก จะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้น

ความสุข ความสำเร็จ ความสมหวัง

ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราทุกอย่าง

จนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกเลย

อยากจะปฎิบัติธรรม

อยากจะอยู่ในกลางของกลาง

เพื่อมุ่งเข้าไปหาที่สุดในกลางอย่างเดียว

 

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011876662572225 Mins