บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๙๘

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2560

เราทำทานในปัจจุบัน

จะส่งผลให้มีทรัพย์มาก

ในอนาคต


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029463489850362 Mins