บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๙๙

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2560

เมื่อเราทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

จะทำให้จิตมีคุณภาพขึ้น

สามารถดึงดูดสมบัติทั้งหลาย

ที่มีอยู่ในโลกได้


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025145173072815 Mins