บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๘

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2560

 

การปฎิเสธบุญ

คืือการปฎิเสธความสุข

เเละความสำเร็จในชีวิต

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020125333468119 Mins