บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๒๒

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2561

ครองตัวเป็นโสด ไม่มีครอบครัว

เเต่มีญาติมาคอยดูเเล

ในยามเจ็บป่วยเป็นอย่างดี

เพราะมีบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติ

เเละบุญที่มีความกตัญญูกตเวที

ต่อบิดามารดา มารวมส่งผล


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0084644476572673 Mins