บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๗๙

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2561

ชีวิตในปรโลก

เป็นอยู่ได้ด้วยบุญ ด้วยบาป

ด้วยตัวของเราเอง

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

เราต้องพึ่งตัวเอง ต้องช่วยตัวเอง

ด้วยการสั่งสมบุญไว้มากๆ ตอนยังมีชีวิตอยู่

อย่าไปหวังให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้


 

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013762633005778 Mins