บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๘๐

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2561

ผู้ที่อยู่ในปรโลก

มีความปรารถนาบุญอย่างยิ่ง

เพราะบุญเป็นทุกสิ่งในปรโลก


 

๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.012090984980265 Mins