บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๘๑

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2561

ปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญเเละบาป

ชดใช้บาปก็ยาวนาน

เสวยบุญก็ยาวนาน


 

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0012035171190898 Mins