บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๗๘

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2561

ชีวิตในสุคติโลกสวรรค์

เขาวัดกันด้วยกำลังบุญ

เป็นอยู่ได้ด้วยบุญ


 

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010951677958171 Mins