บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๔๒

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2560

ไม่ว่่าจะเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา

ก็ต้องอาศัยบุญ

เเม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ก็อาศัยบุญบารมี

จึงทำให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081566572189331 Mins