บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๔๓

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2560

ถ้าดวงบุญโต ก็แปลว่า เราทำบุญมามาก

ความสุขความสำเร็จของชีวิตก็มีมาก

ถ้าดวงบุญในตัวมีปานกลาง

แสดงว่า เราทำบุญมาปานกลาง

ถ้าดวงบุญในตัวเล็ก ก็แปลว่า

เราทำบุญมาน้อย

ความสุขเเละความสำเร็จก็มีเพียงเล็กน้อย

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028512382507324 Mins