บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๔๔

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2560

 

สมบัติจะอยู่กับเราได้ ต่อเมื่อเรามีบุญ

ถ้าหมดบุญ...สมบัติก็เปลี่ยนมือไป

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096799929936727 Mins