บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๓๓

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2561

ความตาย...ไม่มีสัญญาณอะไรเลย


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0056517163912455 Mins