บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐๓

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2560

หากทำทานมาน้อย ...ก็เป็นชนชั้นล่าง

ชีวิตก็ลำเค็ญต้องอดๆอยากๆ

อดมื้อกินมื้อ หาเช้ากินค่ำ

หากทำทานมาปานกลาง...ก็เป็นชนชั้นปานกลาง

หากทำทานมามาก...ก็เป็นชนชั้นสูง

เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019168631235758 Mins