บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐๔

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2560

ถ้าเราไม่ชิงช่วงทรัพย์มาสร้างบารมีก่อน

ก็อาจจะถูกช่วงชิงให้ทรัพย์นั้น

กระจัดกระจาย ถูกนำไปใช้ในทางอื่น

ที่ไม่เป็นสาระเเก่นสาร


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.0093476851781209 Mins