บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๘

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2560

 

 

บุญ คือ ขุมทรัพย์อันประเสริฐ 

เป็นเสบียงในการเดินทางไกลในสังสารวัฎ

 

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 Total Execution Time: 0.0062569657961528 Mins