บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๙

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2560

 

บุญเท่านั้น...ที่จะเป็น "คู่เเท้"

ติดตามตัวเราไปตลอดเวลา

 

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.000777534643809 Mins