บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2560

 

บุญหล่นทับ...ไม่มี
อยากจะได้...ก็ต้องทำเอง

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022403268019358 Mins