บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐๗

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2560

เเม้ทรัพย์น้อย

เเต่หัวใจเลื่อมใสเกินร้อย

ก็ได้บุญใหญ่


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010949969291687 Mins