บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐๖

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2560

ทรัพย์ในโลกมนุษย์.

เขามีไว้สำหรับสร้างบารมี

ไม่ใช่มีเอาไว้อวด

เอาไว้ข่มกัน


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010172526041667 Mins