บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๘๖

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2561

เรื่องนรก สวรรค์

เป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ของเก่านำมาเป่าฝุ่นใหม่


 

๗่่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.00077178080876668 Mins