บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๘๕

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2561

เรื่องนรก สวรรค์

ผู้ที่เขามีรู้ มีญาณ

เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว

ได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย

ไปมาหาสู่กันเป็นปกติ


 

๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010416666666667 Mins