บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐๙

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2560

หาทรัพย์ว่า...ยากเเล้ว

เเต่การตัดสินใจสละทรัพย์

ออกจากใจ...ยิ่งยากกว่า


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0091931502024333 Mins