บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๖๐

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2561

การชิงช่วงช่วงชิงมีตลอดเวลา

ทุกอนุวินาที

ถึงวันสุดท้ายนั่นเเหละ


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012220144271851 Mins