บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๘๒

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2560

มีบุญมาก อุปสรรคก็น้อย

มีบุญน้อย อุปสรรคก็มาก

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030760618050893 Mins