บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๔๑

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2560

บุญต้องทำบ่อยๆ ทำซ้ำๆ

อย่าเบื่อหน่ายการทำบุญ

ถ้าหากคิดด้วยตัวเองได้ก็จะยิ่งดี

เเต่ถ้าเจอกัลยาณมิตรมาบอกบุญ

ก็อย่าไปขัดเคืองใจ หรือขุ่นมัวเขา

ทำบ่อยๆ...อย่าเสียดาย

ทรัพย์เขามีเอาไว้ให้ใช้

...ใช้กิน ใช้สร้างบารมี

ทำจนกว่าบุญจะหนาเเน่น

บาปอกุศลไม่ได้ช่อง

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001085897286733 Mins