บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๔

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2560

ถ้าเราสั่งสมบุญ

ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญ

ตรึกระลึกนึกถึงบุญ

เราก็จะอยู่เหนือมรสุม

หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00102166334788 Mins