บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๓

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2560

"บุญ" แปลว่า เครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์

เมื่อใจบริสุทธิ์ ใจจะมีคุณภาพ

ความใสความสว่างจะบังเกิดขึ้น

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0054596503575643 Mins