บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๒

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2560

ดีที่สุดคือ...ทำบุญด้วยตัวเอง

ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่

ไม่ต้องรอให้ใครอุทิศไปให้

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.073954451084137 Mins