บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๘๔

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2560

อย่ากู้หนี้มาทำบุญ

เพราะจะทำให้เดือดร้อน

เราทำด้วยตัวของเราเอง

เท่าที่จะทำได้

ถ้าทำคนเดียวไม่ได้

ก็ไปชวนคนอื่นมาช่วยทำ

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018136350313822 Mins