บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๖๒

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2561

การมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

จะทำให้เรารู้เป้าหมาย

ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0049916863441467 Mins