บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๘๕

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2560

เราต้องสั่งสมบุญให้มากๆ

เมื่ิอบุญมาก

บริวารก็มาก สมบัติก็มาก

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0066924810409546 Mins