บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๒๓

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2560

 

เบิกบาน ปลื้มปิติ ในทุกๆบุญ

ที่เราได้กระทำผ่านมา

ว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

ของการเกิดมาเป็นมนุษย์

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016774984200795 Mins