บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๒๒

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2560

 

เวลาเราเหลืออยู่ไม่มาก

...ในบั้นปลายชีวิตนี้

อย่าให้มีสิ่งอื่นมาตัดรอน

เอาเเต่"บุญ"ล้วนๆ

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014067808787028 Mins