บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๓๐

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2561

ความแก่ ความชรา

ไม่ต้องหา ได้มาฟรีๆ

เเต่บุญบารมี...เราต้องลงทุน


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010414000352224 Mins