บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๓๑

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2561

เวลาในโลกนี้เหลือน้อยลงไปทุกที

ทั้งความเเก่ ความตาย

ก็คอยจ้องเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลา


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 Total Execution Time: 0.030588150024414 Mins