บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๔๕

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2561

ความตายไม่มีนิมิตหมาย

สั่งสมบุญไว้เถิดประเสริฐนัก

เมื่อบุญส่งผลเราจะมีความสุข

ทั้งในมนุษย์เเละในเทวโลก


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098841587702433 Mins