บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๔๖

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2561

อย่ามัวประมาทชะล่าใจว่า

เรายังหนุ่มเเน่นอยู่

อีกนานกว่าเราจะตาย

นั่นเราคิดเอาเอง

ความตายไม่มีนิมิตหมาย

ไม่ได้บอกล่วงหน้า


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010469834009806 Mins