บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๒๘

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2560

 

เราจำเป็นต้องสั่งสมบุญทุกๆวัน

อย่างน้อยก็ให้พอๆกััน

กับการใช้บุญเก่าทุกวัน

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036073648929596 Mins