บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๙๑

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2560

ช่วงไหนที่กระเเสจิตของมนุษย์ตกต่ำ

ถูกกระเเสบาปอกุศลเข้าครอบงำ

ช่วงนั้นเศรษฐกิจก็จะฝืดเคือง

ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

 Total Execution Time: 0.00087374846140544 Mins