บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๙๒

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2560

ทุกเช้าให้ลุกขึ้นมาเตรียมอาหารใส่บาตรพระ

เป็นการสั่งสมบุญประจำวันของเรา

เเละสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

รักษาธรรมเนียมที่ดีนี้ไว้

ให้มหาชนพุทธบริษัทได้เห็น เขาจะได้ทำตาม

พระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรือง

เป็นที่พึ่งเเก่ชาวโลกต่อไป

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080928405125936 Mins