บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๗๕

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2560

เมื่อเราอยู่โลกสวรรค์

ถ้าเราทำบุญมาน้อย รัศมีของเราก็น้อย

บริวารของเราก็น้อย วิมานของเราก็น้อย

ตอนนั้นจะมานึกน้อยเนื้อต่ำใจว่า

รู้อย่างนี้...ทำบุญให้เต็มที่ก็ดี

เราไม่ควรมีชีวิตอย่างนั้น


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00074795087178548 Mins