บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๗๖

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2560

อย่าใช้คำว่า"ทำบุญไม่ขึ้น"

เพราะเรื่องของบุญบาป

เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง ซับซ้อน

ทำบุญเเล้ว ย่อมได้บุญ มีเเต่ขึ้นอย่างเดียว

เเต่ก็ต้องรอคอยการส่งผล

คล้ายๆกับบาปนั่นแหละ

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099106629689534 Mins